VL EIENDOMSVURDERING

TJENESTER

Verditaksering av bolig

Verditakst bolig er den tradisjonelle verditaksten som inneholder en enkel beskrivelse av boligens tilstand med arealberegning. Verdien baseres på statistikk, tilstand, alder og beliggenhet. For boliger under oppføring utføres Forhåndstakst, ofte brukt i forbindelse med belåning og byggelånsoppfølging.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en standard tilstandsrapport som er laget spesielt med tanke på kjøp og salg av boliger, for å skapet trygghet for selger og kjøper.

Næringstakst

Ved næringstakst vurderes verdien ut fra eiendommens bruk (kontor, lager, produksjon etc). Verdien fremkommer bl.a. gjennom å foreta en kontantstrømanalyse, bruk av sammenlignbare priser/regresjonsanalyse, vurdering av avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er aktuelt ved kjøp og salg av boliger og næringsbygg, og ved planlegging av fremtidig vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten er en grundig og detaljert beskrivelse av bygningers tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. En tilstandsrapport skaper større grad av trygghet for selger og kjøper ved eventuelle reklamasjoner.

Festetomter

Ved verdivurdering av festetomter vurderes tomtens markedsverdi uten bebyggelse og uten påkostninger utført av fester.

Verdivurdering av tomteutviklingsområder

Verdivurdering av tomteutviklingsområder i henholdt til reguleringsbestemmelser. Verdien baseres på en residualmetode som tar utgangspunkt i en påregnelig utnyttelse av tomteområdet til bebyggelse for så å finne differansen mellom markedsverdien og kostnadene for å realisere prosjektet.

Seksjonering av bolig

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter.

Byggelånsoppfølging

Bankene er ofte interessert i oppfølging av byggeprosesser som de har finansiert. VL Eiendomsvurdering besørger rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter for å sikre at verdiene ivaretas i forhold til planene.

Bygningsbesiktigelse/ Tilstandsregistrering

Ved bygningsbesiktigelse utføres video- eller fotodokumentasjon av bygninger før oppstart av anleggsarbeid. Skulle det oppstå skade blir det utført skadebefaring og utarbeidet en rapport med reparasjonskalkyler.

Kontaktskjema

Kontakt oss

Vi er opptatt av å levere god service til alle kunder som tar kontakt. Ta kontakt med oss i dag for gratis og uforpliktende tilbud.

Åpningstider

  • Mandag - Fredag
    08:00 - 16:00