Velkommen til

VL EIENDOMSVURDERING

Verdianalyse og taksering av eiendom

Din takstmann i Sarpsborg og omegn

Veronica Lier

Veronica er takstmann og en sertifisert takstkonsulent i Norsk Takst innen tilstandsanalyse og verditaksering av bolig og næring. Hun er i tillegg REV-godkjent takstkonsulent i henhold til Europeisk standard for taksering av eiendommer.

Takstmann Veronica startet sin karriere i bygg- og anleggsfag etter endt utdannelse ved HIØ i Sarpsborg som konstruktør hos Jatak Are Brug og i Rambøll avd. Fredrikstad. Hun startet i Multiconsult avd. Sarpsborg 01.09.2018 hvor hun jobbet med verdianalyse og taksering av bolig, næring, festetomter, utbyggingsområder og tilstandsanalyse av boliger.

I Januar 2021 etablerte hun VL Eiendomsvurdering.

Vi skal bruke vår erfaring til å gjøre gode faglige vurderinger i henhold til faglige standarder. Vi ønsker å levere tjenester av høy kvalitet for våre oppdragsgivere. Takseringen skal være basert på grundige undersøkelser, dette skal gi grunnlaget til nøyaktige rapporter av høy kvalitet.

Våre tjenester

Verditakst bolig er den tradisjonelle verditaksten som inneholder en enkel beskrivelse av boligens tilstand med arealberegning. Verdien baseres på statistikk, tilstand, alder og beliggenhet. For boliger under oppføring utføres Forhåndstakst, ofte brukt i forbindelse med belåning og byggelånsoppfølging.

Boligsalgsrapporten er en standard tilstandsrapport som er laget spesielt med tanke på kjøp og salg av boliger, for å skapet trygghet for selger og kjøper.

Ved næringstakst vurderes verdien ut fra eiendommens bruk (kontor, lager, produksjon etc). Verdien fremkommer bl.a. gjennom å foreta en kontantstrømanalyse, bruk av sammenlignbare priser/regresjonsanalyse, vurdering av avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Tilstandsrapport er aktuelt ved kjøp og salg av boliger og næringsbygg, og ved planlegging av fremtidig vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten er en grundig og detaljert beskrivelse av bygningers tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. En tilstandsrapport skaper større grad av trygghet for selger og kjøper ved eventuelle reklamasjoner.

Ved verdivurdering av festetomter vurderes tomtens markedsverdi uten bebyggelse og uten påkostninger utført av fester.

Verdivurdering av tomteutviklingsområder i henholdt til reguleringsbestemmelser. Verdien baseres på en residualmetode som tar utgangspunkt i en påregnelig utnyttelse av tomteområdet til bebyggelse for så å finne differansen mellom markedsverdien og kostnadene for å realisere prosjektet.

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter.

Bankene er ofte interessert i oppfølging av byggeprosesser som de har finansiert. VL Eiendomsvurdering besørger rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter for å sikre at verdiene ivaretas i forhold til planene.

Ved bygningsbesiktigelse utføres video- eller fotodokumentasjon av bygninger før oppstart av anleggsarbeid. Skulle det oppstå skade blir det utført skadebefaring og utarbeidet en rapport med reparasjonskalkyler. 

Sertifikater og medlemskap

Kontaktskjema

Kontakt oss

Vi er opptatt av å levere god service til alle kunder som tar kontakt. Ta kontakt med oss i dag for gratis og uforpliktende tilbud.

Åpningstider

  • Mandag - Fredag
    08:00 - 16:00